ข้อมูลปีงบประมาณ 2563

(แก้ไข 10 ก.ค. 2561) คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน ละติจูด และ ลองจิจูด

คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน ละติจูด และ ลองจิจูด

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง

V

V

V

V

V

***หลังจากได้ตัวเลข ละติจูด ลองจิจูด จากในโทรศัพท์มือถือและนำมากรอกในระบบ E-Inspection แล้ว ให้ทำการกดปุ่มบันทึกข้อมูลได้เลย ***

เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2018, 11:02 น.