ข้อมูลปีงบประมาณ 2563

คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน ละติจูด และ ลองจิจูด

คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน ละติจูด และ ลองจิจูด

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่าง

V

V

V

V

V

***หลังจากได้ตัวเลข ละติจูด ลองจิจูด จากในโทรศัพท์มือถือและนำมากรอกในระบบ E-Inspection แล้ว ให้ทำการกดปุ่มบันทึกข้อมูลได้เลย ***


เขียนเมื่อ 18 มิถุนายน 2018, 14:33 น.