ข้อมูลปีงบประมาณ 2563

ข่าวสารทั้งหมด

1 - 10 จากทั้งหมด 10 รายการ

แบบฟอร์มประเด็นการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 มิถุนายน 2020, 15:27 น.

แผนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7 มกราคม 2020, 15:57 น.

คำสั่งแบ่งเขตการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 ธันวาคม 2019, 11:27 น.

ข้อเสนอแนะ - ข้อสั่งการ ปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ 6 กุมภาพันธ์ 2019, 15:49 น.

คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน ละติจูด และ ลองจิจูด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 มิถุนายน 2018, 14:33 น.

(แก้ไข 10 ก.ค. 2561) คู่มือขั้นตอนการลงข้อมูลที่ตั้งหน่วยงาน ละติจูด และ ลองจิจูด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 กรกฎาคม 2018, 11:02 น.

แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 28 มิถุนายน 2018, 10:07 น.

คู่มือการใช้งานระบบ E-INSPECTION สำหรับหน่วยรับตรวจ

คู่มือการใช้งานระบบ 25 มกราคม 2017, 9:31 น.

หากระบบมีปัญหาการแสดงผล อ่านคำแนะนำที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบ 17 สิงหาคม 2015, 17:44 น.

บันทึกการลงระบบการตรวจราชการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 สิงหาคม 2015, 14:32 น.